Fullførte prosjekter

Endring av lederstruktur i Helse og Sosial

Prosjektleder

Leif E. Moland

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Oppdragsgiver(e)

Telemarksforskning

Prosjektperiode

januar 2013
januar 2014
81990