Fullførte prosjekter

Ernæringshensyn i norsk utviklingssamarbeid

I forbindelse med UD og Norad sitt arbeid med en ny handlingsplan for bærekraftige matsystemer, ønskes en oppdatering og fornying av rapporten Ernæringshensyn i norsk utviklingssamarbeid, utgitt av Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet.

Fafo skal levere en oppdatering av denne rapporten, der målene er å:

- sikre oppdatert kunnskap og korrekt begrepsbruk i Norads arbeid med ernæring og bærekraftige matsystemer

- presentere en oppdatering av det internasjonale landskapet

- dekke nye temaer som er viktige for arbeidet med ernæring, slik som klima og kostholdets rolle i bærekraftige matsystemer, og målsetningen om at ernæringsrettet bistand skal dekke alle former for feilernæring, både over-, under- og feilernæring

- reflektere rundt kanalvalg

- beskrive tiltak

- beskrive indikatorer for Norads ernæringsarbeid

- gi policy-råd for norsk utviklingsarbeid innen ernæring


Fafo-utgivelser

Faforeport 2020:11
Ellen Cecilie Andresen and Anne Hatløy

Fafo-rapport 2019:24
Ellen Cecilie Andresen og Anne Hatløy

Prosjektledelse

Anne Hatløy

Prosjektdeltaker(e)

Anne Hatløy

Eksterne forskere

Ellen Cecilie Andresen

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet

Forskningstema

Global helse

Prosjektperiode

februar 2019
februar 2020