Etter- og videreutdanning blant lærere

Undersøkelse om etter- og videreutdanning i grunnopplæringen

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Prosjektdeltaker(e)

Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

Læringssenteret

Prosjektperiode