Fullførte prosjekter

Evaluering av HMS-rådgiverordning i NHO fellesskapet

Fafo skal gjennomføre en ny ekstern evaluering av HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet. Ordningen ble etablert i 1993, og en av hovedmålsettingene var å ”få økt slagkraft og bedre koordinering av HMS-arbeidet overfor medlemsbedriftene”. Landsfore ningene mottar lønnstilskudd fra Arbeidsmiljøfondet til finansiering av en HMS-rådgiverstilling. Fafos evaluering skal skje ved hjelp av kvalitative intervjuer og en bedriftssurvey.

Prosjektledelse

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektperiode

januar 2006
november 2006