Fullførte prosjekter

Evaluering av 6-timers dag, Fagforbundet

Evaluering av forsøk med 6-timers dag/30 timers uke for personalet som jobber ved arkiv, medlemsservice og resepsjon hos Fagforbundet. Målet er økt trivsel, bedre helse og bedre tjenestekvalitet.

Prosjektledelse

Heidi Nicolaisen

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

Fagforbundet

Prosjektperiode

januar 2013
januar 2014