Fullførte prosjekter

Evaluering av arbeidstidsavtalen i skoleverket

Evalueringsprosjekt som skal belyse konsekvenser av en ny sentral arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet i grunnskolen og videregående skole som gjelder perioden 2004-2006.

Prosjektledelse

Torgeir Nyen

Prosjektdeltaker(e)

Torgeir Nyen

Eksterne forskere

Heidi Nicolaisen

Oppdragsgiver(e)

KS

KS

Prosjektperiode

november 2004
april 2006