Fullførte prosjekter

Evaluering av boligpolitiske endringer

Prosjektledelse

Inger Lise Skog Hansen

Prosjektdeltaker(e)

Inger Lise Skog Hansen

Oppdragsgiver(e)

NOVA

Prosjektperiode

2010