Fullførte prosjekter

Evaluering av boligsosiale tjenester

Den kommunale tilskuddsordningen som ble etablert ifm Tiltaksplan mot fattigdom skal bidra til styrking og utvikling av oppfølgingstjenester tilknyttet boliger for bostedsløse og rusmisbrukere. Denne ordningen skal evalueres.

Prosjektledelse

Inger Lise Skog Hansen

Prosjektdeltaker(e)

Inger Lise Skog Hansen

Oppdragsgiver(e)

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet

Prosjektperiode

januar 2006
juni 2008