Evaluering av direktoratenes trainee-program

Formålet med oppdraget er å gjennomføre en sluttevaluering av Direktoratenes trainee-program for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne. Evalueringen skal vurdere måloppnåelse og omfatte planleggings- og iverksettelsesfasen, programin nhold/-lengde og gjennomføringen av direktoratprogrammet.

Prosjektledelse

Inger Lise Skog Hansen

Prosjektdeltaker(e)

Inger Lise Skog Hansen

Oppdragsgiver(e)

Helsepedagogisk Seminar

Prosjektperiode

januar 2009
august 2010