Evaluering av fortrinnsretten for deltidsansatte

Fafo skal evaluere fortrinnsretten for deltidsansatte. Prosjektet skal undersøke kjennskapen til, anvendelse av og eventuelle effekter av fortrinnsrettbestemmelsen til større stilling(AML § 14-3). Formålet er å diskutere hvilken effekt bestemmelsen h ar når det gjelder å redusere omfanget av ufrivillig deltid i den enkelte virksomheten og på makronivå. Dette vil vi gjøre ved å gjennomføre representative spørreundersøkelser til henholdsvis ledere, tillitsvalgte og ansatte i bransjer med høy deltid sandel.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2013:43
Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Prosjektledelse

Leif E. Moland

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

Prosjektperiode

oktober 2011
desember 2012