Fullførte prosjekter

Evaluering av hospiteringsordninger i fag- og yrkesopplæringen

Prosjektledelse

Torgeir Nyen

Prosjektdeltaker(e)

Torgeir Nyen

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Prosjektperiode

mars 2011
desember 2012