Fullførte prosjekter

Evaluering av matematikkeksamen for 10. trinn 2017-2019

I samarbeid med forskere fra HIOA skal Fafo evaluere matematikkeksamen i 10. trinn.

Flere forhold settes under lupen i prosjektet. For den enkelte elev er kvaliteten på en eksamen avhengig av at prøven måler de ferdighetene som skal måles, og at det sikres likebehandling mellom kandidatene. I tillegg er det av stor betydning at det er samsvar mellom hva man har lært i løpet av skoleåret og det som gjøres til gjenstand for prøve. I et større perspektiv må eksamen både være, og oppleves å være, rettferdig fra år til år for å ha legitimitet som vurdering av elevenes sluttkompetanse i faget, og for å inngå som en del av vurderingen av kvaliteten i opplæringen. Det siste peker mot en pågående debatt om kvalitet i norsk skole. Ikke minst er mange opptatt av hvordan elevens prestasjoner i matematikk kan og bør forbedres. Et sentralt tema i denne debatten er hva den grunnleggende ferdigheten å lese i matematikk innebærer, og hvordan det både aktualiserer etter- og videreutdanning av lærere og samtidig utfordrer elevene.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2020:01
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn 2017-2019. Sluttrapport

Fafo-rapport 2018:36
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2018

Fafo-rapport 2017:36
Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2017

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Prosjektperiode

mars 2017
januar 2019