Fullførte prosjekter

Prosjektledelse

Jon Lahlum

Prosjektdeltaker(e)

Leif E. Moland

Oppdragsgiver(e)

Evalueringskonferansen 2011

Norad

Prosjektperiode

2011