Fullførte prosjekter

Fagopplæringens plass i tjenesteytende næringer

Fafo skal gjennomføre et forskningsprosjekt om fagopplæringens plass i tjenesteytende næringer med sikte på å få frem særtrekk ved fagopplæringen i disse næringene. Formålet er særlig å kartlegge virksomhetenes syn på faglært kompetanse på videregåen de skoles nivå og kartlegge hvilke forhold som påvirker deres syn på dette.

Prosjektledelse

Torgeir Nyen

Prosjektdeltaker(e)

Torgeir Nyen

Oppdragsgiver(e)

Hovedorganisasjonen Virke

Prosjektperiode

august 2009
juli 2010