Fagorganisering, forhandlinger og avtaleverk

Rammeprosjektet omfatter temaområdene fagorganisering, forhandlinger og avtaleverk, og skal kombinere kontinuitet i forskningssatsing med kapasitet til rask og relevant formidlingsevne. Prosjektet skal legge grunnlag for et sterkere komparativt nordisk perspektiv på temaområdene.

Prosjektledelse

Kristine Nergaard

Prosjektdeltaker(e)

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

januar 2007
juni 2010