Fullførte prosjekter

Fakta om folk flest - normalen i norsk arbeidsliv

I prosjektet vil vi forsøke å fremskaffe et faktabasert bilde av den normale eller gjennomsnittlige arbeidstakeren i norsk arbeidsliv. Fokuset i prosjektet vil ligge på arbeidstakeren og variasjoner og endringer knyttet til dem.

Prosjektledelse

Jørgen Svalund

Eksterne forskere

Jørgen Svalund

Oppdragsgiver(e)

Akademikerne

Prosjektperiode

juli 2008
februar 2009