Fullførte prosjekter

Finansiering av videregående opplæring

Prosjektledelse

Torgeir Nyen

Prosjektdeltaker(e)

Torgeir Nyen

Oppdragsgiver(e)

UFD

Prosjektperiode

2003