Fullførte prosjekter

Flåtestyring og kontroll med ansatte

Prosjektledelse

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

2013