Fullførte prosjekter

Formidle og publisere med basis i Lærevilkårsmonitor

prosjektet er opprettet ved å overføre restbevilling fra læærevilkårsmonitoren. prosjektet skal formidle og publisere med basis i Lærevilkårsmonitoren.

Prosjektledelse

Torgeir Nyen

Prosjektdeltaker(e)

Torgeir Nyen

Oppdragsgiver(e)

Kunnskapsdepartementet

Prosjektperiode

2010