Fullførte prosjekter

FOs utfordringer og strategier for å behandle medlemmer i lederstillinger

FO ønsker å gjennomføre et forskningsprosjekt der formålet er å kartlegge hva medlemmer i lederstillinger forventer av medlemskapet, hva de er fornøyd med og hvor de ser forbedringsbehov. Formålet med undersøkelsen er å utvikle tiltak som skal bidra til at denne medlemsgruppen forblir i forbundet og i LO

Prosjektledelse

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten

Eksterne forskere

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

Fellesorganisasjonen (FO)

Prosjektperiode

januar 2009
desember 2009