Fullførte prosjekter

FoU Sektoren i 2002

Prosjektledelse

Bård Jordfald

Prosjektdeltaker(e)

Bård Jordfald
Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

Norsk Tjenestemannslag

Forskerforbundet

2fo

Prosjektperiode

januar 2005
mars 2005