Fullførte prosjekter

Funksjonshemming og arbeidsliv

Samarbeid med AFI. Fafo og AFI er tildelt miljøstøtte til forskning om funksjonshemming, arbeidsliv og velferdsstat.

Prosjektledelse

Inger Lise Skog Hansen

Prosjektdeltaker(e)

Inger Lise Skog Hansen

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd

Prosjektperiode

januar 2005
juli 2011