Fullførte prosjekter

Gjennomgang av varsling

Kunnskapsgjennomgang av eksisterende forskning og evalueringer, undersøkelser av særskilte problemstillinger hvir kunnskap mangler, gjennomgang av praksis og erfaringer hos utvalgte myndigheter.

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Sissel C. Trygstad

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

Prosjektperiode

2013