Fullførte prosjekter

Globalisering, regionalisering og arbeidslivsorganisering

Kartlegge og analysere utviklingen i de nordiske fagbevegelsenes maktgrunnlag ogstrategier i en periode med politiske og økonomiske endringer. Bidra til komparative analyser av de ulike nordisk e fagbevegelsenes strategier vis-a-vis forsøkene på å utvikle et mer forpliktende samarbeid ved bl.a. å koordinere forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår på tvers av nasjoner. Bidra til internasjonal forskning om utviklingen i transnasjonal fagorga nisering, bidra til å bygge opp en forskningsstrategisk allianse med kvalitet og slagkraft til å profilere nordisk industrial relations.

Globalisering, regionalisering, arbeidslivsorganisering. Kartlegge og analysere utviklingen i de nordiske fagbevegelsenes maktgrunnlag ogstrategier i en periode med politiske og økonomiske endringer. Bidra til komparative analyser av de ulike nordisk e fagbevegelsenes strategier vis-a-vis forsøkene på å utvikle et mer forpliktende samarbeid ved bl.a. å koordinere forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår på tvers av nasjoner. Bidra til internasjonal forskning om utviklingen i transnasjonal fagorga nisering, bidra til å bygge opp en forskningsstrategisk allianse med kvalitet og slagkraft til å profilere nordisk industrial relations.

Prosjektledelse

Jon Erik Dølvik

Prosjektdeltaker(e)

Jon Erik Dølvik

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd

LO

YS

Prosjektperiode

januar 2000
desember 2005