Fullførte prosjekter

Heltidskultur i Bodø kommune

Prosjektet skal bistå Bodø kommune med å utvikle en heltidskultur i helse- og omsorgssektoren.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2019:08
Leif E. Moland og Per Schanche
Evaluering av tre pilotprosjekter i Bodø kommune

Prosjektledelse

Leif E. Moland

Prosjektdeltaker(e)

Leif E. Moland

Oppdragsgiver(e)

Agenda Kaupang / Bodø kommune

Prosjektperiode

september 2016
november 2016