Fullførte prosjekter

HMS-arbeid og sosial dumping

Prosjektledelse

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

Fondet for regionale verneombud i bygg og anlegg

Prosjektperiode

2012