Fullførte prosjekter

Hvordan skal Unio beholde mellom- og toppledere

Prosjektledelse

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

Unio

Prosjektperiode

mai 2014
mai 2014