Fullførte prosjekter

IDP registration in Darfur

Prosjektledelse

Guri Tyldum

Prosjektdeltaker(e)

Guri Tyldum

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet

Flyktningehjelpen

Flyktningehjelpen

Prosjektperiode

oktober 2004
oktober 2007