Fullførte prosjekter

Inn- og utleie av arbeidskraft

Kontrakter, ansettelses- og selskapsformer mv.

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Kristin Alsos

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

mai 2012
januar 2013