Kartlegging av bemanningsbransjen

Prosjektledelse

Kristine Nergaard

Prosjektdeltaker(e)

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

Prosjektperiode

2013