Fullførte prosjekter

Kompetanseutvikling i barnehagesktoren

Prosjektet er en kartlegging av strategien for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007 - 2010.

Prosjektledelse

Torgeir Nyen

Prosjektdeltaker(e)

Torgeir Nyen

Oppdragsgiver(e)

Asplan Viak AS

Prosjektperiode

mai 2008
juni 2011