Fullførte prosjekter

KS- redusert arbeidstid

Fafo skprosjektet skal utrede hvor stor del av de deltidsansatte i kommunesektoren som innehar en større stillingsandel enn de faktisk jobber i.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:22
Ragnhild Steen Jensen, Dag Olberg, Åsmund Arup Seip, Magnus Mühlbradt og Beate Sletvold Øistad
Omfanget av arbeidstakere med redusert arbeidstid i henhold til arbeidsmiljølovens paragraf 10-2 (4)

Prosjektledelse

Dag Olberg

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Oppdragsgiver(e)

KS

Prosjektperiode

januar 2014
april 2014