Læreplasser i offentlig sektor

Formålet med prosjektet er å få kartlagt, analysert og dokumentert årsaker til at statlig og kommunal sektor tar inn færre læringer enn hva behovet er. Prosjektet skal omfatte kommunale fag (barne- og ungdomsarbeiderfaget, omsorgsarbeiderfaget) og t verrgående fag hvor både stat og kommuner er naturlige lærervirksomheter (IKT driftsfag).

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Prosjektdeltaker(e)

Torgeir Nyen
Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

KS

Prosjektperiode

november 2005
januar 2006