Fullførte prosjekter

Lærevilkårsmonitoren 2009

Prosjektledelse

Torgeir Nyen

Prosjektdeltaker(e)

Torgeir Nyen

Oppdragsgiver(e)

Kunnskapsdepartementet

Prosjektperiode

januar 2009
februar 2010