Fullførte prosjekter

Læreplasskartlegging

Prosjektledelse

Torgeir Nyen

Prosjektdeltaker(e)

Torgeir Nyen

Oppdragsgiver(e)

NIFU

Prosjektperiode

mai 2012
desember 2012