Fullførte prosjekter

Ledelse, roller og ansvar i helseforetakene

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Prosjektperiode

mai 2014
november 2012