Fullførte prosjekter

Ledelse, roller og ansvar i helseforetakene

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Prosjektperiode

2012