Fullførte prosjekter

Levekår i Baltikum (NORBALT II)

NORBALT II er et regionalt levekårsprosjekt som består i en oppfølging av levekårsundersøkelsene i Baltikum fra 1994.

I 1999 vil nye, landsomfattende levekårsundersøkelser gjennomføres i Estland, Latvia og Litauen, noe som vil gjøre det mulig å analysere utviklingen i levekårene i denne perioden.

I samarbeid med sosialdepartementene, de statistiske sentralbyråene og forskere i de baltiske land vil det utarbeides landrapporter og en komparativ rapport fra undersøkelsene.

Prosjektledelse

Guri Tyldum

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet

Norges Forskningsråd

Nordisk Ministerråd

Forskningstema

Nye økonomier

Prosjektperiode

2006