Fullførte prosjekter

LHBT i innvandrerbefolkningen


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:49
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter
2. reviderte utgave

Fafo-rapport 2013:36
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter

Prosjektdeltaker(e)

Arne Backer Grønningsæter

Oppdragsgiver(e)

Barne-, ungd.- og familiedirektoratet

Prosjektperiode

2014