Fullførte prosjekter

Arbeidstid, innarbeiding/rotasjon

Prosjektledelse

Dag Olberg

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Dag Olberg

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

januar 2010
januar 2011