Fullførte prosjekter

Topplederlønn - lederlønnsbarometer

Formålet med prosjektet er å få oversikt over utviklingen av lederlønnsutviklingen i enkeltselskaper over tid.

Prosjektledelse

Jørgen Svalund

Prosjektdeltaker(e)

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

januar 2006
desember 2008