Rekruttering av langtidsutdannede

Det gjennomføres en spørreundersøkelse ved hjelp av et meningsmålingsbyrå. Fafo har ansvaret for spørreskjema og analyse, og rapportering vil skje våren 2009 med en første rapportering medio januar.

Prosjektledelse

Kristine Nergaard

Prosjektdeltaker(e)

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

desember 2008
mars 2010