Fullførte prosjekter

HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Prosjektledelse

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

mars 2014
desember 2014