Fullførte prosjekter

Medbestemmelse og betydningen av utenlandsk eierskap

NITO har registrert en bekymring knyttet til utenlandsk eierskap og medbestemmelse på virksomhetsnivå. I den forbindelse er det av interesse å få kunnskap om etablering og praktisering av ulike bedriftsdemokratiske ordninger i de virksomheter der NIT O har tariffavtaler. Det kan særlig være interessant å få kunnskap om hvordan de ulike ordningene fungerer og praktiseres på lokalt nivå både i gode og dårlige tider, og om vi finner ulikheter som kan knyttes til norsk og utenlandsk eierskap.

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Oppdragsgiver(e)

NITO

Prosjektperiode

mai 2012
mai 2014