Fullførte prosjekter

Medlemsbevegelser, tariffstruktur og organisasjonshopping

Fafo skal gjøre en analyse av YS sin omverden og de utviklingstrekk man har sett i den siste 10-årsperioden på hovedorganisasjonsnivå. Medlemsutviklingen i de YS tilknyttede forbundene. Beskrive fremtidige utfordringer for YS.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2014:13
Bård Jordfald

Prosjektledelse

Bård Jordfald

Prosjektdeltaker(e)

Bård Jordfald

Eksterne forskere

Bård Jordfald

Oppdragsgiver(e)

YS

Prosjektperiode

februar 2013
juni 2014