Fullførte prosjekter

Migrasjonssurvey i Syria

Prosjektet er en oppfølging til det akademiske samarbeidet Fafo har innledet med Universitetet i Damaskus. Statistisk Sentralbyrå i Syria, Universitetet i Damaskus og Fafo skal gjennomføre en landsdekkende undersøkelse av intern migrasjon i Syria, for å avklare flyttestrømmer, volum og årsaker til intern migrasjon.

Prosjektledelse

Åge Arild Tiltnes

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet

NORAD

Prosjektperiode

mai 2014
desember 2006