Fullførte prosjekter

Modell for brukermedvirkning i NAV - pilotprosjekt

Prosjektet skal se på 1) hvordan brukerutvalgene i FFO er sammensatt, 2) hvordan arbeidet i utvalgene foregår og 3) i hvilken grad det er behov for å endre brukerutvalgenes sammensetning og arbeid, og eventuelt hvordan dette kan gjøres. Tre fylkesutvalg med tre kommunale utvalg i samme fylke vil delta. Den ene delen av prosjektet involverer intervjuer med medlemmer i brukerutvalgene og deltakende observasjon på noen få møter. Den andre delen av prosjektet kjennetegnes av aksjonsforskning, ved at det gjennomføres refleksjonsseminarer der deltakere og forskere sammen resonnerer seg frem til en omforent forståelse av problemstillingene og utviklingsaktivitetene. Sluttrapporten skal inneholde en evaluering av det nåværende arbeidet i brukerutvalgene, refleksjoner fra seminarene underveis og en veileder med anbefalinger basert på datainnsamlingen og refleksjonene om hvordan brukerutvalgenes og –medvirkningens struktur og praksis i NAV kan videreutvikles.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2015:33
Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland
Modell for brukermedvirkning i NAV

Fafo-notat 2014:05
Hilde Haualand og Anne Inga Hilsen
Evaluering og videreutvikling. Første intervjurunde og refleksjonssamling

Oppdragsgiver(e)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Prosjektperiode

2015