Fullførte prosjekter

Modeller for finansiering av læreplasser - internasjonale erfaringer

Dette prosjektet vil undersøke internasjonale finansieringsmodeller for fagopplæringen. Med særlig vekt på det danske systemet, spør vi: Hva kan Norge lære?


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2016:15
Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Finansiering av læreplasser i Norge og Danmark

Prosjektdeltaker(e)

Silje Andresen

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

september 2015
februar 2016