Fullførte prosjekter

Motivasjon, frafall og formidling av elever til læreplass i utdanningsprogrammet for restaurant- og matfag. En dybdestudie

Formålet med prosjektet er å få bedre kunnskap om hva som karakteriserer gruppen med elever som ikke får lærlingkontrakt.

Utdanningsdirektoratet har invitert til en konkurranse om motivasjon, frafall og formidling av elever til læreplass i utdanningsprogrammet for restaurant- og matfag.

Formålet med prosjektet er å gjennomføre en dybdestudie for å få bedre kunnskap om hva som karakteriserer gruppen med elever som ikke får lærlingkontrakt. Hva er årsakene til frafall og lav motivasjon blant elevene, og hvorfor lykkes elevene på restaurant- og matfag i liten grad i å fullføre opplæringsløpet?

Prosjektledelse

Rolf K. Andersen

Prosjektdeltaker(e)

Rolf K. Andersen

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

desember 2015
mars 2016