Multilevel governance of European Labour Markets

Prosjketet er en modul i "European Strains"-prosjektet organisert av ESOP, Universitetet i Oslo, finansiert av Norges Forskningsråds program "Europa i endring".

Samarbeid med forskere ved en rekke europeiske universitet og forskningsmiljøer, bl.a i England, Tyskland, Nederland og Norden.

Prosjektledelse

Jon Erik Dølvik

Prosjektdeltaker(e)

Jon Erik Dølvik

Oppdragsgiver(e)

Universitetet i Oslo

Prosjektperiode

oktober 2013
desember 2018