Fullførte prosjekter

Nærpolitireformen - politiets relasjon til publikum

AFI ved Christin Wathne er prosjektleder for dette prosjektet, som bygger på funn fra hennes doktorgrad og på nye data fra en kasusstudie av to politidistrikt.

I dette forskningsprosjektet fokuserer vi på utviklingen og leveringen av polititjenester (produkter) til publikum, med en særlig vekt på kvalitet i tjeneste i tillegg til antall tjenester som blir levert. Hvilke effekter får reformen for publikumskontakt? Opplever politiet å måtte avvise publikum som de skulle ønske at de kunne hjelpe, og hvordan påvirker i så fall det deres motivasjon? Kan vi spore endring i politirollen/organisasjonsidentiteter for politiansatte?

Eksterne forskere

Christin Wathne (AFI)

Oppdragsgiver(e)

DIFI

Prosjektperiode

november 2017
juni 2019